EDB-loven:


  1. Ethvert program som fungerer, er forældet.
  2. Ethvert program tager længere tid.
  3. Ethvert program koster mere.
  4. Ethvert program udvides, indtil det lægger beslag på hele hukommelseskapaciteten
  5. Når et program er ubrugeligt, skal det dokumenteres.
  6. Værdien af et program er omvendt proportional med antallet af udskrifter.
  7. Ethvert programs indviklethed vokser ud over programmørens kompetanceniveau.
  8. Mængden af eder og forbandelser vokser geometrisk med programmets længde.
  9. Enhver programmør har behov for en underprogrammør.
  10. Der er altid endnu én fejl tilbage.
Kilde: "Fysiktimen" af Bjarne Castella